Các sản phẩm phổ biến

Vòi rót bia (Beer Taps)

Vòi rót bia Inox mạ Chorme vàng

700,000

Vòi rót bia (Beer Taps)

Bộ gá rót bia vào chai

3,200,000

Vòi rót bia (Beer Taps)

Vòi rót bia Inox mạ Chorme trắng

600,000

Vòi rót bia (Beer Taps)

Vòi rót bia dài Nitro Talos

1,500,000

Tháp rót bia - Beer Towers

Trụ tháp rót Talos 3 vòi bia

Tháp rót bia - Beer Towers

Trụ tháp rót Talos 2 vòi

3,700,000

Thiết bị bảo quản - Kegerator

Tủ bia tươi 2 đến 20 Kegs

Thiết bị bảo quản - Kegerator

Tủ bia tươi 3 kegs 3 vòi

danh mục các sản phẩm

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG